Diploma in Environmental Health

(MQA/FA0923)

Diploma ini merupakan satu cabang dari kesihatan awam dan memberi penekanan terhadap kesihatan dari aspek persekitaran, tertama dalam penilaian kualiti kebersihan makanan, kebersihan air, kebersihan udara dan kawalan penyakit berjangkit. 

Fokus pengajian termasuk kemahiran untuk menilai dan mengukur kualiti kebersihan air, kebersihan makanan, kawalan vektor, kawalan dan pencegahan penyakit, higen industri, pengurusan sisa, pengurusan dan penilaian risiko alam sekitar, kesihatan pekerjaan dan perumahan.

kurikulum program inidirangka akan digubal berdasarkan keperluan persekitaran dan merangkumi semua aspek persekitaran secara menyeluruh. pendedahan ini ialah dari segi sektor perindustrian, sektor pelancongan, sektor pertanian, sektor penternakan dan lain-lain. Selain pengajian di bilik kuliah dan makmal, anda juga akan melakukan kerja lapangan bagi persiapan dalam alam pekerjaan.

 

                                

 

SYARAT KELAYAKAN

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan pencapaian 5 kredit termasuk mata pelajaran Matematik dan salah satu mata pelajaan sains serta lulus dalam Bahasa Inggeris.

 

PROSPEK KERJAYA

 • Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
 • Pihak Berkuasa Tempatan
 • Pusat Pelancongan
 • Industri Perhotelan
 • Rancangan Tanah Persekutuan
 • Syarikat Konsultansi

 

PERSIJILAN

Pengiktirafan daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kementerian Pendidikkan malaysia (KPM)

 

 

MAKLUMAT KURSUS

 

PENGAMBILAN

 • Januari, Mei & September

 

TEMPOH PNGAJIAN 

 • 3 Tahun

 

YURAN PENGAJIAN

 • RM38,250

 

KOD PROGRAM

 • (R/853/4/0003)
 • (MQA/FA 0923)

 

MOD PENGAJARAN

 • Kuliah & Tutorial
 • Praktikal makmal
 • Latihan Klinikal